E Q 8 0   i m a g e R U N N E R   A D V A N C E   6 0 6 5 i
Bardzo wydajna drukarka biurowa A3
65 stron A4 na minutę
56 000 stron na jednej kasecie z tonerem
Pojemność 4200 arkuszy
Dbałość o zrównoważony rozwój. Zgodnie z normami ENERGY STAR