b i z h u b  C 2 8 0
Innowacyjne rozwiązanie dla środowisk biurowych. Wydruki kolorowe i czarno-białe z prędkością 28 stron na minutę
Najnowocześniejsza technologia zapewniająca wysoką wydajność: 2048 MB DDR2 RAM, twardy dysk 250 GB SATA-2, 1GB Ethernet, magistrala PCI-Express
Atrakcyjna wszechstronność wykańczania prac, w tym: kompaktowy, wbudowany finiszer, finiszer modułowy z opcjonalną możliwością wykonywania broszur
Ekologiczne rozwiązanie Energy Star oraz niemiecki certyfikat Blue Angel: Niskie zużycie energii, budowa z materiałów nadających się do ponownego przetworzeni